• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-


Apollón, bůh světla, věšteb, proroctví, tance, uzdravení, umění a rozumu.


Moto: Poznej sebe sama a budeš znát světy a bohy.
Řecké přísloví

Naše zkušenost s astro-psychologickou praxí je jednoduše výborná. Pomohli jsme různým lidem, aby lépe pochopili sebe a vlastní potřeby, aby si stavili jasné cíle a dosáhli jich. Spousta našich klientů se velice úspěšně transformovala a nastartovala si život v žádaném směru - a to jak osobní , tak i profesní život.

Lidé se obvykle obrací k terapeutům, astrologům a astro-psychologům ze tří důvodů,  je jich ale samozřejmě i více:

- Prochází krizí, jak říkáme na západě, nebo obdobím velké životní transformace, změnou, jak by řekli na východě, a potřebují pochopit, co se s nimi děje a jakým směrem se mají dále ubírat. Energie se neustále pohybuje a my se musíme napojit na tuto dynamiku. To ale není jednoduchý úkol a tak se často potřebujeme poradit.

- Druhý důvod, dnes častější než v minulosti - lidé se chtějí dozvědět více o sobě, pracují na svém osobním nebo duchovním vývoji a snaží se být vědomější. Toto se už pomalu stává základním ultimátem moderního člověka.

- Třetí důvod je lidská zvědavost, intelektuální nebo filozofická. Občas přijdou lidé zabývající  se astrologií, psychologií nebo jsou to poradci a chtějí si porovnat znalosti a zkušenosti, nebo hledají odpovědi na zmatek, který jako lidstvo prožíváme v posledních letech.

Nabídka z naší poradny:

-KÓD A1 Konzultace pro jednotlivce - astro-psychologická analýza na základě Jungových archetypů, vrozené dispozice, současné tranzity, solární a progresivní horoskopy atd.
-KÓD A2 Konzultace pro páry a srovnávací horoskop - energetické vzorce, na základě kterých pár funguje nebo může fungovat;  možnost vývoje, překonání krize atd.
-KÓD A4 Nalézaní smyslu vlastní existence - analýza horoskopu na základě  starých indických technik
-KÓD A5 Koučování well-balanced
- spoléháme na různé techniky vedení a motivování a na astrologii a Jungovou psychologii.  Snažíme se lidem pomoci nejen v dosažení úspěchu, ale i v rozvinutí vlastní osobnosti.

Konzultace zaměřené na speciální témata:
-KÓD A6 Vložené vlohy pro úspěšný partnerský život a lásku

-KÓD A7 Vložené vlohy pro úspěšnou kariéru

-KÓD A8 Vložené vlohy pro získání financí a bohatství

Ceník služeb

Témata, která probíráme v rámci konzultací a zároveň i na seminářích osobního rozvoje:

- vrozený potenciál, vnitřní solární a lunární princip (otec a matka v nás), rodinné a karmické dědictví; sebedůvěra, vlastní schopnost a kreativita; strachy a komplexy, vztahy, práce a profesní potenciál, kariéra, finanční záležitosti, komunikační schopnosti ; jevy, popsané Jungovou psychologií: Anima a Animus, Stín, Persona atd; duchovní rozvoj, krize třicítky a krize středního věku;  zdraví a možnosti vyléčení, energetický potenciál a schopnost tvořit vize, cíle a plány; otázka smyslu vlastního života, možnosti transformace a uvědomování sama sebe a vlastního života atd.

Kolik návštěv budete muset absolvovat?

Je to na vás, někomu stačí jedna návštěva, někdo chodí jako na terapii do doby, než ucítí, že se na cestě k sebepoznání posunul nebo již vyřešil problém, dosáhl cíle atd. Někteří lidé se objednávají na konzultace nepravidelně,  když se potřebují poradit ohledně konkrétních otázek a vyhlídek na přicházející rok. Na astrologické čtení označené KÓD A4 stačí přijít jednou.

Věříme, že žádná jiná moderní metoda ne nabízí tak mocný klič k pochopení moderního člověka jako astro-psychologie. Nic jiného mu tak dobře nevysvětlí, co potřebuje a v kterém směru se má rozvíjet. Žádná jiná metoda mu nemůže dát tak hodnotné a smysluplné radí o jeho osobnosti a průběhu jeho života. Koučink s pomocí astro-psychologii přináší pocit uspokojení a vnitřního klidu.

Pokud potřebujete změnu nebo už zažíváte větší změny v životě, velice vám doporučujeme zapojit do života Feng shui, meditace, cvičeni nebo afirmace.


Přečtěte si články s Tatjanou Micić na téma astro-psychologie:

Co je to astro-psychologie a kdy může být užitečná?

Saturn ve Střelci a co to pro nás znamená
Zatmění /eklipse a duchovní cesta