• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-

Na jakých základech spočívá praxe tohoto studia?
kladní literatura
Služby studia Well-balanced
Pět základních pravidel studia Well-balanced (a šesté tajemné)

 

 Zakladatelkou studia well-balanced je Mgr. Tatjana Micić, Ph.D., původní profesí komparativní filolog a filozof, v posledních patnácti letech velká zájemkyně o současnou komparativní mytologii a náboženství, astrologii a prolínání různých východních a západních kulturních, náboženských a filozofických tradic.

Na jakých základech spočívá praxe tohoto studia?

Činnost studia Well-balanced do velké míry patří do oblasti osobního rozvoje a Feng shui. Umění neboli technika Feng shui je v současné Asii, Evropě a Americe velice populární, stejně jako různé metody, které spadají pod pojem wellness - hledá optimální rovnováhu mezi fyzickou, intelektuální, citovou, sociální, duchovní a enviromentalní pohodou. Udržování qi v pohybu je základem čínské medicíny, akupunktury, filosofie, fyzického cvičení a Feng shui. Lze říci, že se v tomto studiu snažíme pomoci lidem pochopit neustálý pohyb všech věcí, respektive qi. Na osobním rozvoji našich klientů pracujeme s pomocí astro-psychologie, zejména Jungovy teorie o archetypech, a to jak na seminářích, tak i na osobních konzultacích.

V praxi se z velké části opíráme o zkušenosti získané během pobytu v Číně a studiem tradiční čínské filosofie a kultury, ve které je zdravý a vyrovnaný životní styl považován za nejdůležitější prevenci nemocí. Studium východní kultury nás přesvědčuje, že člověk může udělat hodně pro svoje štěstí, zdraví a dlouhověkost.

Základní literatura

V analýze prostoru používáme čínské metody, během staletí osvědčené a fungující jako jednotný systém spolu s čínskou filosofií. Vycházíme z děl Lillian Too, a řady dalších východních fengshuistů, rovněž pracujeme s díly Willliama Speara, a srovnáváme jejich, jinak dost odlišné přístupy.
Přesto v astro-psychologické analýze klademe důraz na práce západních astrologů a psychologů, zvláště pak práce Lízy Greenové, jungovské psychoterapeutky a astroložky, a astrologů a psychologů, s nimiž autorka spolupracuje, nebo těch, čí práce se osvědčila empiricky a teoreticky zároveň. Jsou to Dan Rudyard, Bernadette Braddy, Markus Jehle a řada dalších. Dále, při výkladu astrologických a jiných symbolů čerpáme z děl Karla Gustava Junga, Mircea Eliadeho, Ernesta Cassirera, Alekseia Loseva a četných religionistů, mytologů a filosofů.
Dechová cvičení učíme podle různých učebnic jógy a Qi gongu a opíráme se o vlastní zkušenosti získané od čínských mistrů osobně.

Služby studia Well-balanced

Studio nabízí poradenské služby v oblasti Feng Shui. Popsanou nabídku našich služeb z oblasti tohoto starého čínského umění najdete ve zvláštní rubrice. Můžete si vybrat, zda se na kurzech naučíte sami tvořit harmonické bydlení nebo využijete naši poradenskou službu.

V rubrice astro-psychologie se dozvíte, že se tolik nezabýváme výkladem horoskopu, ale spíše konzultujeme s klienty na základě dialogů. Konzultace poskytujeme jednotlivcům a párům, rovněž tvoříme i srovnávací horoskopy. V nabídce uvidíte další možné astrologické výklady a možnosti konzultací přes skype. Pokud budete chtít propojit Feng shui a tuto službu, srovnáme váš čínský a evropský horoskop.

V poslední dobu jsem se začala zabývat Thetahealingem. Astro-psychologie pomáhá v uvědomování si vnitřních modelů. Umí je dobře analyzovat, zpřístupnit vědomí a naznačit směr dalšího růstu, ale nenabízí rychlé a efektivní "léky"a často je nedostačující a pomalá, obzvlášť pokud se lidé usilující o sebepoznání chtějí zbavit podvědomých modelů na všech rovinách bytí . Měla jsem velkou potřebu začít používat i jiné metody, které by mi umožnili pomáhat lidem a doopravdy je "vyléčit".  Z toho důvodu jsem začala používat Thetahealing.

Aktuální semináře, kurzy a přednášky najdete ve zvláštní rubrice. Uvidíte nabídku seminářů osobního rozvoje, semináře pro firmy, Feng shui semináře atd.

Newslettery - na našich stránkách se můžete přihlásit k bezplatnému odběru newsletterů.  Jsou to články o astrologických a Feng shui tématech, s občasným zaměřením na určitý archetyp nebo aktuální tranzity;  někdy s otázkami, které by vás měly koučovat nebo navigovat skrze konkrétní astrologické tranzity. Obvykle posilám dvakrát za měsíc.
Se studiem Well-balanced se naučíte cítit vlastní život jinak, naučíte se sledovat a využívat změny a pohyby v přírodě, které ovlivňují život nás všech. Doporučíme vám správné cvičení a meditace, poradíme způsob, jak se během roku stravovat.

V internetovém obchodě Well-balanced obchod najdete předměty pro posilování osobní a enviromentální energie, zejména pro posilováni yin-yangu. Najdete zde nádherné perly a jadeit za velmi přijatelné ceny. Perly nejsou jen krásnými estetickými objekty, ale také symboly vnitřního bohatství a jedinečnosti, jsou symbolem yin-u, ženského energetického principu, anebo lunární energie. Jadeit a nefrit jsou na východě tradičně považovány za symbol yang-u, mužské energie.
Ediční činnost - připravujeme do budoucna internetový časopis, zabývající se otázkami, které jsou v souladu s naším programem. Sem zahrneme otázky duchovního života současného člověka, prolínání mytologií a tradic východu a západu, vývoje vědomí dnešního člověka atd.

Pět základních pravidel studia Well-balanced (a šesté tajemné):

MAKRO A MIKRO - Podobně jako čínská filosofie a medicína, Feng shui, různé východní tradice a současná astro-psychologie, chápeme i my člověka jako buňku v organismu vesmíru, která podléhá stejným zákonům jako celý vesmír. Jedna ze zásadních idejí, v nichž spočívá praxe tohoto studia je idea o prolínání makrokosmu a mikrokosmu.
ČLOVĚK JE CELEK - Upřednostňujeme celostní přístup pojímání člověka. Dnes se téměř ani neví o tom, že teoretické kořeny současného pojmu wellness spočívají v Jungově psychologii, který jako jeden z prvních Evropanů promluvil o důležitosti chápání člověka jako celku, a celkovou člověkovu osobnost označil jako Ja (Das Selbs). Celost podle Jungovy teorie znamená: stejně zastoupené různé prvky lidské osobnosti.
PILULE - neexistují. V tomhle studiu vám nebudeme navrhovat něco, co vy jen pasivně přijmete. Základní pilíř našeho studia spočívá ve spolupráci s klientem. Pokud například budete chtít vidět návrh na úpravu vašeho domu, budete se muset sami naučit základní pravidla Feng shui, která budete respektovat.

BALANC - je nezbytný ve všem. Jde o určitý druh dialogu v člověku samotném, mezi různými složkami vaší osobnosti, mezi vámi a lidmi kolem vás. V souladu se současnou astrologií, vidíme člověka jako souhrn různých elementů, které v žádném případe nejsou ideální, ale jsou spíše v rovnováze.

VĚDOMÍ - Žijeme v době, v níž se hodně mluví o jakési změně nebo-li transformaci vědomí. Dozvídáme se o věcech, které byly donedávna skryté. Změna vědomí má dnes co do činění s naším vnímáním světa a získáváním znalostí o něm. Také hodně mluvíme o fenoménu vědomí na astropsychologické úrovni. Hodně toho můžete zlepšit v životě, pokud se pokusíte vědomě vysvětlit sobě své potřeby, reakce, touhy atd.

A ještě - všechno v životě berte s úsměvem

 

Vznik tohoto studia je úzce spjatý s potřebou vysvětlit sobě a lidem v našem okolí dobu, v níž žijeme, a změny, které zažíváme nejen na osobní úrovni, nýbrž také na úrovni vnějšího světa. Z těchto důvodu vám zde velmi stručně nabízíme možné odpovědi na otázky týkající se naší doby. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE Well-balance sympozion

Doporučujeme:
Ubytování Praha
- Pronájem byty Praha
ODKAZY